Archief 01/2022

Ook bedrijfsgegevens van de PAS-melders moeten ingevolge de Wob openbaar gemaakt worden

21/01/2022

 

De uitspraak van de AbRvS van 19 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:128 borduurt voort op de eerdere uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:153. MOB heeft in januari 2019 twee Wob-verzoeken ingediend. Zij heeft bij die verzoeken verzocht om openbaarmaking van alle bedrijven waarvoor een melding in het kader van het PAS is ingediend bij alle bevoegde gezagen vanaf 1 juli 2015 tot 13 januari 2019 Deze uitspraak borduurt voort op de eerdere uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:153.

De minister heeft met de drie deelbesluiten op de Wob-verzoeken van MOB beslist. Voor alle PAS-meldingen geldt dat de minister de meldingsbevestiging uit het AERIUS Register openbaar heeft gemaakt, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

In het kader van beroep is destijds de afspraak gemaakt om een selectie van PAS-meldingen te maken van maximaal tien belanghebbenden. De rechtbank heeft het bezwaar van MOB in zoverre alsnog gegrond verklaard in die zin dat de locatiegegevens in de PAS-meldingen van de tien derde-belanghebbenden alsnog openbaar moesten worden gemaakt. De Afdeling heeft deze uitspraak bevestigd.

Vervolgens moest de minister nog een besluit nemen over de openbaarmaking van de locatiegegevens in de resterende PAS-meldingen. De minister betoogt dat de uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2021 uitsluitend gaat over de locatiegegevens in de rubriek ‘Locatie’ van de PAS-meldingen. Dat zijn de X- en Y-coördinaten van de emissiebron en de daarbij behorende kaartjes.

 

> Lees meer