Archief 06/2022

P5 Eindhoven: ontbreken natuurvergunning luchthaven geen belemmering voor bestemmingsplan

10/06/2022

 


In de uitspraak van de AbRvS van 8 juni 2022,
ECLI:NL:RVS:2022:1629 gaat het om het bestemmingsplan "I Luchthaven Eindhoven e.o. (parkeergarage P5)". Het plan maakt de bouw van een parkeergarage met maximaal 4.200 parkeerplaatsen mogelijk op de locatie van de huidige P5 die 1.437 parkeerplaatsen heeft.

Een van de vragen is of het stikstofonderzoek rekening had moeten houden met de vliegactiviteiten op de luchthaven. De Afdeling is van oordeel dat hiermee geen rekening hoefde te worden gehouden. Het plan maakt alleen een parkeergarage mogelijk en zal niet leiden tot een toename van het aantal vliegbewegingen. De bestaande vliegbewegingen behoren tot de referentiesituatie. Deze vliegbewegingen zijn al feitelijk gerealiseerd en zijn planologisch legaal, omdat ze passen binnen het geldende bestemmingsplan "Luchthaven Eindhoven e.o.". Het feit dat de luchthaven Eindhoven niet over een natuurvergunning beschikt maakt dit niet anders. Dit feit kan relevant zijn bij de beoordeling of een natuurvergunning kan worden verleend voor de luchthaven Eindhoven.

 

> Lees meer