Archief 09/2022

Bevestiging Afdeling: Rav emissiefactoren onderschatten werkelijke emissie stalsystemen

08/09/2022

Bevestiging Afdeling: Rav emissiefactoren onderschatten waarschijnlijk werkelijke emissie stalsystemen

 

De uitspraken van de AbRvS van 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2557, ECLI:NL:RVS:2022:2624 en  ECLI:NL:RVS:2022:2622  zijn van groot belang voor de praktijk. De Afdeling heeft in de eerst genoemde zaak een samenvatting gegeven die hieronder is opgenomen. Hierin spreekt de Afdeling ook het besef uit dat deze rechtspraak de verlening van de natuurvergunningen voor de agrarische sector aanzienlijk bemoeilijkt en of vertraagt:

Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.13). Emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de reductie van stikstofemissies uit de veehouderij. Die reductie is nodig om de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden te verminderen. Bovendien maken deze stalsystemen het in sommige gevallen mogelijk dat bedrijven groeien zonder dat de stikstofemissies toenemen.

 

> Lees meer