Archief 10/2022

Koeien weer in de wei met minder bemesting landerijen: interne saldering

13/10/2022

 

De AbRvS heeft op 12 oktober 2022, 202106903/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2022:2930)  een heel belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of intern gesaldeerd kan worden met een afname van bemesten, waardoor het weiden van vee mogelijk wordt. Interne saldering is in beginsel mogelijk na het volgen van een gedetailleerd spoorboekje: de herkomst van de mest is overigens niet relevant.  Hieronder volgt een korte samenvatting.

 

 

> Lees meer

koeien weer in de wei

12/10/2022

In de uitspraak van 12 oktober 2022 gaat het over de uitstoot van stikstofemissie uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.23) en over de uitstoot van stikstof van melkkoeien die in de wei staan. De Afdeling heeft zélf een samenvatting gemaakt, die hieronder is opgenomen:

 

 

> Lees meer