Archief 11/2022

jachtrechten en relativiteit Natura 2000-gebied?

02/11/2022

 

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3155 komen appellanten op voor de natuurbelangen in verband met een project. Het meest nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebied is het gebied "Rijntakken". Dat ligt op een afstand van ruim 1,2 km ten zuiden van het plangebied. De afstand tussen dit gebied en de percelen van appellanten bedraagt meer dan 1 km (Echteld) en meer dan 600 m (Ochten).

 

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan

> Lees meer

bouwvrijstelling in strijd met Europees recht

02/11/2022

 


In de voor de praktijk belangrijke tussenuitspraak van de AbRvS van 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 is een oordeel gegeven over de partiële bouwvrijstelling (art. 2.9a Wnb en art. 2.5 Bnb).

Deze bouwvrijstelling is niet in overeenstemming met het Europese natuurbeschermingsrecht. In een openbaarmakingszitting is de uitspraak via livestream bekend gemaakt door staatsraad mr. B.J. van Ettekhoven. Deze bekendmaking (en heldere toelichting) is nog terug te zien voor de liefhebbers.

 

 

 

> Lees meer