Archief 01/2023

Benodigd detailniveau van feitelijk onderzoek ten behoeve van interne saldering: woningbouw Westland

19/01/2023

 

De uitspraak van de AbRvS van 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:167 is een vervolg op de tussenuitspraak van de AbRvS van 7 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1894. Interessant in deze uitspraak is welk feitelijk onderzoek (en welk detailniveau) nodig is om intern te kunnen salderen.

In de tussenuitspraak heeft de Afdeling verwezen naar de uitspraak van 1 september 2021 over het bestemmingsplan "Zandzoom 2019" (ECLI:NL:RVS:2021:1960, rechtsoverweging 24.2). Daarin uiteengezet onder welke voorwaarden in het kader van de interne saldering activiteiten die beëindigd zijn vóór de gehanteerde peildatum toch kunnen worden betrokken in de referentiesituatie. De derde voorwaarde is dat in de periode tussen de beëindiging van de activiteit (het exploiteren van een zestal kassen) en de vaststelling van het plan geen andere stikstofveroorzakende activiteiten zijn ontplooid op het desbetreffende perceel. Het rapport van Antea bevatte daarover geen informatie.

 

> Lees meer