Archief 08/2023

inhoudelijke beoordeling aanlegfase Porthos: voortoets of passende beoordeling?

31/08/2023

 

Bij tussenuitspraak van 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 heeft de Afdeling geoordeeld dat de bouwvrijstelling is gebaseerd op een niet toereikende en generieke voortoets en in strijd is met het Europese recht. De vraag of de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten met betrekking tot het Porthos-project in stand kunnen worden gelaten, heeft de Afdeling nog niet beantwoord in de tussenuitspraak.

Het project heeft als doel om CO2 van de industrie in het Rotterdamse havengebied op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Hiervoor moet een CO2-transportleiding worden aangelegd vanaf het Rotterdamse havengebied naar de lege gasvelden onder de Noordzee. Ook is het onder meer nodig om een compressorstation te bouwen en om platform P18-A in de Noordzee te veranderen in een platform voor de opslag van CO2.

In deze uitspraak wordt een door de initiatiefnemers overgelegd rapport van 15 maart 2022 beoordeeld. In de berekening is vastgesteld dat depositietoenames alleen zullen optreden tijdens de aanlegfase gedurende een periode van 2 jaar.

 

> Lees meer

De amicus curiae procedure: de vleermuis en isolatiewerkzaamheden

09/08/2023

 

 

 

Tijdens de komkommerperiode is in de pers al veel aandacht besteed aan de zorgplicht van de Wnb en de vraag of de noodzakelijke maatregelen worden getroffen bij het isoleren van spouwmuren, om nadelige gevolgen voor vleermuizen te voorkomen.

In de uitspraak van de AbRvS van 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2969 is een samenvatting opgenomen, die hieronder verkort wordt weergegeven.  

De Afdeling onderkent dat het na-isoleren van spouwmuren een van de manieren is waarop de CO2-uitstoot kan worden verminderd en klimaatdoelen kunnen worden behaald, maar dat, tegelijkertijd, het na-isoleren kan leiden tot nadelige gevolgen voor verschillende beschermde soorten vleermuizen, waaronder de kleine dwergvleermuis.

 

> Lees meer