Archief 01/2024

onzekerheid over status positieve weigering blijft bestaan

19/01/2024

 

In deze zaak gaat het om een positieve weigering naar aanleiding van een ingediende aanvraag door een agrarisch bedrijf om een Wnb-vergunning (oud). Het college van GS Gelderland heeft in dit besluit een zogenoemde disclaimer opgenomen. Die houdt in dat aan de positieve weigering geen rechten meer kunnen worden ontleend als de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek wijzigen. In dat geval moet appellant volgens het college opnieuw toetsen - waarmee bedoeld zal zijn: nagaan - of er een vergunningplicht geldt.

Het college heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022 in zaak nr. 21/3521.

 

> Lees meer

Vervolg procedurele situatie PAS-melders

19/01/2024

 

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling van 12 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:68 draait om een verzoek om handhaving van MOB aan het college uit 2014 om op te treden tegen een vleesvarkensstal. MOB verwijt het college niet actief te handhaven en niet de stal te sluiten. Het college wil dat op dit moment niet, omdat de belanghebbende een PAS-melder is. Hij zou op korte termijn in aanmerking komen voor legalisatie waardoor handhaven op dit moment onevenredig is.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het college in het besluit van 4 april 2023 nog steeds niet goed heeft gemotiveerd waarom handhaving onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen natuurdoelen. Hiertegen heeft het college hoger beroep ingesteld. Het college vraagt nu de voorzieningenrechter te bepalen dat het geen nieuw besluit op het bezwaar hoeft te nemen totdat de Afdeling op dit hoger beroep heeft beslist.

 

> Lees meer