Archief 02/2024

externe saldering

21/02/2024

 

Deze uitgebreide (tussen)uitspraak is zeer lezenswaardig in verband met de overwegingen die betrekking hebben op externe saldering. Het gaat om de Oostelijke Langstraat, een gebied aan weerszijden van de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Twee provinciale inpassingsplannen maken het mogelijk om in dit gebied de infrastructuur aan te passen en natuur, water en recreatiemogelijkheden aan te leggen.

In een eerdere tussenuitspraak van 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2627, heeft de Afdeling in deze zaak de gelegenheid geboden om gebreken te herstellen. Onder meer was onvoldoende onduidelijk of de beëindiging van een saldogevend bedrijf door aankoop en intrekking van de vergunning, niet nodig was om ingezet te worden als zogenaamde  instandhoudings- of passende maatregel ten behoeve van het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen.

 

> Lees meer