jachtrechten en relativiteit Natura 2000-gebied?

 

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3155 komen appellanten op voor de natuurbelangen in verband met een project. Het meest nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebied is het gebied "Rijntakken". Dat ligt op een afstand van ruim 1,2 km ten zuiden van het plangebied. De afstand tussen dit gebied en de percelen van appellanten bedraagt meer dan 1 km (Echteld) en meer dan 600 m (Ochten).

 

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan

Appellanten hebben pas ter zitting gesteld dat zij jachtrechten hebben op gronden in of nabij de Rijntakken en dat hen daarom het relativiteitsvereiste niet kan worden tegengeworpen. Hoewel daartoe op zitting in de gelegenheid gesteld hebben zij deze stelling niet nader geconcretiseerd. Gelet hierop ziet de Afdeling in de stelling over de jachtrechten geen aanleiding voor het oordeel dat sprake is van relevante verweving van de belangen van appellanten met de algemene belangen die de Wnb beoogt te beschermen.