Kosten

Het honorarium wordt in beginsel bepaald aan de hand van de bestede tijd en het uurtarief. Het basistarief bedraagt Euro 235,- per uur exclusief 21% BTW. Er wordt geen kantooropslag van 6% in rekening gebracht. In de regel wordt maandelijks gefactureerd.

Waar sprake is van een relatief gering belang en een geringe draagkracht wordt een lager tarief gehanteerd dan € 235,-. Verschotten worden doorbelast. Verschotten zijn kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten, maar ook uittreksels zoals van de gemeente en van de Kamer van Koophandel. Dit kantoor is niet aangesloten bij een Stichting derde-gelden