Susan Schaap
Susan Schaap

Profiel

Vertrouwen vormt de basis voor een goede kwaliteit van dienstverlening, maar ook de drijfveer om mijn werk met plezier te doen. Hierbij is voor mij is essentieel dat mijn diensten een toegevoegde waarde hebben.

U staat als cliënt centraal. Het gaat erom wie u bent, wat u drijft en wat uw doel is. Samen bepalen wij de strategie. Stapje voor stapje bereiken we dit doel.

Het gaat dus niet alleen om het geven van het juiste juridische antwoord. Het houden van brainstormsessies aan tafel in plaats van het maken van schriftelijke adviezen, levert vaak meer op.

Kosten moeten in verhouding staan met het beoogde doel. De strategie dient ook hierop afgestemd te worden.

Samenwerken

SAM (Samenwerkende advocaten omgevingsrecht) is een informeel samenwerkingsverband van zes superspecialisten op het gebied van omgevingsrecht. De advocaten van SAM zijn gevestigd door heel Nederland. Ieder van hen verleent in een eigen praktijk persoonlijke, op maat gesneden dienstverlening. Op de achtergrond waarborgt SAM het hoge kennis- en kwaliteitsniveau van de aangesloten advocaten. In SAM zijn de krachten van de aangesloten advocaten gebundeld, de advocaten van SAM delen kennis en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Zie voor meer informatie www.SAM-advocaten.nl

Praktijk

 • begeleiding van (grote) (infrastructurele) projecten voor gemeenten en ontwikkelaars (zoals bedrijventerreinen, rondwegen, stadsprojecten, supermarkten, hotels)
 • begeleiding van bestemmingsplannen Buitengebied (m.n. op het gebied van MER en Natuurbeschermingsrecht);
 • Optreden in rechte op het gebied van omgevingsrecht
 • Optreden in rechte op het gebied van handhaving

Curriculum Vitae Susan Schaap

Opleidingen:

1999
afronding Nederlands Recht

2003 - 2005
Advocatenopleiding

2008
Grotiusopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu

Werkervaring:

2000 – 2002
jurist bij de Stichting Rechtsbijstand van Interpolis te Zwolle

2003 - 2005
advocaat Dommerholt advocaten te Apeldoorn

2006 – augustus 2013
senior-advocaat bestuursrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede

September 2013
start Susan Schaap advocatenkantoor

Nevenactiviteiten:

 • mede-auteur Wegwijzer Wro in samenwerking met de vakgroep bestuursrecht KienhuisHoving;
 • het geven van diverse lezingen c.q. inhouse-bijeenkomsten in het kader van het omgevingsrecht (onder meer Wabo, Natuurbeschermingsrecht, Wro);
 • het geven van onderwijs voor de Vastgoed business school
 • begeleiding medewerkers, stagiaires;
 • coördinator projectgroep aanbesteding juridische diensten (tot juli 2013);
 • lid Vereniging voor Bouwrecht
 • lid VMR (Vereniging Milieurecht)
 • lid intervisiegroep Milieurechtadvocaten
 • lid verhuurcommissie park Duynvallei
 • lid werkgroep Visie en Missie KH (tot mei 2013);
 • lid Soroptimisten SallAnders;
 • lid boekenclub Lochem

Rechtspraak

Onder meer betrokken bij de volgende zaken die tot een uitspraak hebben geleid bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 • AbRvS 13 mei 2015, nr. 201406857/1/R3 (bestemmingsplan Bornerbroeksestraat, Almelo)
 • AbRvS 22 april 2015, nr. 201307903/1/R1 (bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen)
 • AbRvS 8 april 2015, nr. 201307903/1/R1 (bestemmingsplan Raalte Buitengebied, Holteveensweg)
 • AbRvS 24 december 2014, nr. 201305293/2/R1 (bestemmingsplan Hanzepoort)
 • AbRvS 24 december 2014, nr. 201309655/1/R2 (Nbw vergunning De Kolk)
 • AbRvS 29 oktober 2014, nr. 201309630/1/R6 (Zwakke Schakels)
 • Voorzitter AbRvS 29 september 2014, nr. 20140685712/R1 (bestemmingsplan Bornerbroeksestraat 79-89)
 • AbRvS 6 augustus 2014, nr. 201207794/1/R4 (Omgevingsvergunning Oostelijke Rondweg Nunspeet)
 • AbRvS 16 april 2014, nr. 201306762/1/R3 (bestemmingsplan Kern Holten)
 • AbRvS 5 februari 2014, nr. 201305293/1/R1 (bestemmingsplan “Hanzenpoort”)
 • AbRvS 31 december 2013, nr. 201304899/1/A1 (bouwplan supermarkt Almelo)
 • AbRvS 18 december 2013, nr. 201207782/1/R1 (bestemmingsplan Buitengebied Raalte)
 • AbRvS 4 december 2013, nr. 201304955/1/R1 (bestemmingsplan Kern Holten)
 • Voorzitter AbRvS 23 oktober 2013, nr. 201309655/2/R2 (Nbw vergunning oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk)
 • Voorzitter AbRvS 17 oktober 2013, nr. 201306835/3/A1 (omgevingsvergunning oostelijke rondweg Nunspeet)
 • Voorzitter AbRvS 14 oktober 2013, nr. 201306762/2/R1
 • Voorzitter AbRvS 3 september 2013, nr. 201306835/2/A1 (omgevingsvergunning oostelijke rondweg Nunspeet)
 • AbRvS 17 juli 2013, nr. 201208551/1/R1 (Reactieve aanwijzing Raalte)
 • AbRvS 24 april 2013, nr. 201208551/1/R1 (Wientjesvoort Zuid)
 • AbRvS 17 april 2013, nr. 201207702/1/R2 (Bestemmingsplan/Exploitatieplan De Zegge VII
 • Voorzitter AbRvS 16 oktober 2012, nr. 201207782/2/R1 (Bestemmingsplan Buitengebied Raalte)
 • AbRvS 24 oktober 2012, nr. 201202859/1/T1/R1 (Hanzelijn stationsomgeving)
 • AbRvS 10 oktober 2012, nr. 201106311/1/R4 (Wegomlegging N355)
 • AbRvS 4 juli 2012, nr. 201111695/1/R1 (Bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35)
 • AbRvS 9 mei 2012, nr. 201012181/1/R1 (Centrum Valkenburg)
 • AbRvS 28 december 2011, nr. 2011617/1/R1 (Bestemmingsplan/Exploitatieplan Spijkvoorderenk)
 • AbRvS 8 juni 2011, nr. 201006965/1/R3 (Bestemmingsplan Heino)
 • AbRvS 15 juni 2011, nr. 201001192/1/R3 (Waterpark Veldwijk Noord)
 • AbRvS 1 juni 2011, nr. 200905555/1/R1 (Bestemmingsplan/Exploitatieplan De Tweeling)
 • AbRvS 6 april 2011, nr. 201003023/1/R2 (Wientjesvoort Noord)
 • AbRvS 16 december 2009, nr. 200900916/1/R2 (bestemmingsplan De Kolk)
 • AbRvS 20 mei 2009, nr. 200800791/1 (Bestemmingsplan Wippolder)

publicaties

 • Forensenbelasting: een doorn in het oog van vele (tweede) huiseigenaren, Vastgoed, Fiscaal&Civiel, nr. 2, mw mr. K. Bodamér en mw. mr. S.P.M. Schaap, april 2014