Susan Schaap
Susan Schaap

Wie bent u

  • U bent ondernemer en u draagt uw steentje bij aan de ontwikkeling van een gezond economisch en/of duurzaam en innovatief Nederland. Inmiddels bent u aardig thuis op het gebied van het omgevingsrecht. U weet dus ook hoe veranderlijk en complex deze regelgeving is. Details aan het begin van het traject die over het hoofd worden gezien kunnen aanzienlijke vertraging opleveren. De ervaring leert dat over sommige stukjes van de puzzel tevoren goed moet worden nagedacht. De strategie wordt aan het begin bepaald. Sleutelwoorden zijn creativiteit, flexibiliteit en monitoring.
  • U bent ondernemer en verbaast zich regelmatig over de veelvoud aan regelgeving waaraan u moet voldoen om uw bedrijf te draaien. U dient te beschikken over een grote hoeveelheid vergunningen en andere toestemmingen. Het is niet altijd eenvoudig deze te verkrijgen. De Europese regelgeving maakt het ook niet eenvoudiger, net als die omwonenden die weerstand bieden. Voordat u het weet raakt u verzeild in allerlei procedures waarop u niet zit te wachten. Ik breng graag uw situatie helder in beeld. De kunst is om de regie terug te krijgen en zelf invloed op het proces uit te oefenen.

  • Als gemeente speelt bij het nemen van de beslissingen niet alleen een rol dat de juiste juridische beslissingen worden genomen. Politieke en maatschappelijke belangen spelen soms een grotere rol van betekenis. Een advies moet ook op deze dynamiek zijn afgestemd.
  • Als gemeente hebt u de beschikking over een kundig ambtenaren-apparaat. Het is zaak om eigen mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Soms ontbreekt (super)specialistische kennis. Dit blijkt vaak pas achteraf. Vertraging is het gevolg. De kunst is om regelmatig te verifiëren of voldoende kennis aanwezig is. Een efficiënte methode is het houden van brainstorm-sessies. In die sessies kan worden bepaald of het (eerste) werk binnenshuis kan worden gedaan of dat een gedeelte moet worden uitbesteed.

  • U bent particulier en wordt geconfronteerd met ontwikkelingen in uw omgeving die een nadelige invloed hebben op uw woongenot. U vraagt zich af op welke wijze u het beste kunt handelen. Moet u gaan praten, procederen of het gewoon accepteren. Wat zijn uw rechten? Is het zinvol om een actiegroep of vereniging of Stichting op te richten en waarop moet u letten. Op welke wijze kunt u de kosten in de hand houden en toch kans hebben op resultaat. In een vrijblijvend eerste gesprek geef ik u graag enkele tips.

Meer weten? Bel of mail ons: 06 45842717